Dla części osób Kraków kojarzy się z wieloma zabytkami o wielkim znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym symbolem krakowskich zabytków jest zlokalizowany na wzgórzu Wawel. Przez wiele był on główną rezydencją polskich władców, oraz pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym odbywało się życie artystyczne, polityczne a także intelektualne Polski. Także na Wawelu pochowano szczątki polskich władców. Nieco poniżej Wawelu znajduje się Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uważane są za kwintesencję Krakowa. Oprócz tego dzielnica Kazimierz bogata jest wiele zabytków. Oczywiście Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, dobrze zachowanymi zabytkami. Warto mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także współczesna architektura. Obecna budynki przeplatają się z wartościowymi zabytkami. Ale czy połączenie najnowszych budowli z tymi zabytkowymi to na pewno dobry pomysł?

Kraków – część historyczna miasta

Kraków w kontekście historycznym jest miejscem szczególnym. Zlokalizowane jest w nim wiele znaczących zabytków, a zmiana w XVI wieku siedziby władców do Warszawy nie umniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest podstawą polskiej kultury a także tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można powiedzieć, że był on stolicą Polski aż do pierwszego rozbioru Polski. W tamtym czasie miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego nowoczesna architektura

Obecna budownictwo jest nie lada wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Obecne budowle powinny być umiejętnie wplecione pomiędzy bezcennymi historycznymi budynkami. Deweloperzy przed wybudowaniem budynku powinni otrzymać specjalne zezwolenie ze względu na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wpleciona  współczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Można tutaj wymienić m.in.: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miastem, gdzie powstaje wiele nowoczesnych inwestycji, z ekologicznymi rozwiązaniami, przyjaznych głównie człowiekowi. Także obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa Krakowa charakteryzuje się także tym, że budynki biurowe nie są zlokalizowane w jednym miejscu, a rozproszone w kilku różnych częściach. Dzięki rozwijającej się architekturze biurowej, Kraków stał się atrakcyjnym miastem także dla biznesu.

Zielona część Krakowa

Kraków rozwija się również pod względem obszarów zielonych. Celem jest stworzenie wielu małych, zielonych miejsc, do których każdy mieszkaniec będzie miał niedaleko. Powstaje dużo tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle powszechne w dużych miastach na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie realizowane jest teraz zielona rewolucja. Kraków inwestuje również wiele pieniędzy w odrestaurowanie istniejących już parków.  

Z jakiego powodu niektórzy uważają, że zabudowa Krakowa jest chaotyczna?

Od pewnego czasu trwa dyskusja na temat chaotycznej zabudowy Krakowa. Niewątpliwie połączenie zabudowy zabytkowej z zabudową nowoczesną jest trudnym celem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy zezwolenia na nowe inwestycje nie były udzielane zbyt nieroztropnie – z pożytkiem dla deweloperów i szkodą dla mieszkańców. Niewątpliwie niektóre działki nie powinny być zabudowywane, a zamierzane są na ich terenie inwestycje. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają narzędzi, aby zablokować nirozsądne inwestycje. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie znaleziono wiele zaniedbań z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zakazano niektórych inwestycji.